Manipulace miminek

Co to znamená správná manipulace?
Je to správný způsob – zvedání, přenášení, chování, pokládání, komunikace, přebalování, oblékání, krmení, držení k odříhnutí, koupání, ukládání ke spánku a předávání či přebírání dítěte v souladu s jeho potřebami, vývojovými možnostmi a poznatky v oblasti psychomotorického vývoje, a to v nejdůležitějším období v životě člověka – což je od narození do jednoho roku života.

Proč je správná manipulace tak důležitá?
Život, vývoj, zdraví i spokojenost dítěte v prvním roce života ovlivňujeme z velké části naší manipulací po celý den i noc. Osud dítěte v těchto oblastech je tedy jednoznačně a doslova „v našich rukou“, tak proč se svým dítětem nezacházet správně?!

Běž manipulační stereotypy zakódované a používané v naší společnosti jsou, bohužel, často chybné a nejsou v souladu s potřebami a psychomotorickou vyspělostí dítěte. Proto jej mohou velmi vážně a trvale poškodit. Například  fakt, že běžně používaná „SVISLÁ POLOHA“ k nošení, chování, odříhávání těch nejmenších dětí (a to až do 9. měsíce života !!!) je VELMI NEVHODNÁ, je zcela opomíjen. Také časné posazování, předčasné stavění na nohy či používání nevhodných pomůcek, ovlivňuje negativně celkový vývoj dítěte…  atd.

Proto je velmi rozumné se o správných  praktikách dozvědět co nejvíce informací a také je co nejdříve prakticky zvládnout.

 

Co se v kurzu naučíte?
Z hlediska manipulace s dítětem je tedy nutné porozumět a zvládnout správné základní techniky v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem.

Jedná se tedy konkrétně o nácvik správných technik a poloh určených :

• k zvedání a pokládání dítěte
• k přenášení z místa na místo
• k chování a uklidňování v náručí či peřince
• k polohování dítěte
• k otáčení ze zad na bříško a zpět s různou dopomocí dle věku a schopností dítěte
• k přebalování a oblékání
• ke kojení
• k odpočinku
• k navázání sociálního kontaktu
• k mytí obličeje nebo zadečku
• k předávání druhé osobě
• k přebírání z náruče druhé osoby
• ke koupání   atd.

 

Všechny manipulační techniky poloh, úchopů a přehmatů jsou velmi přehledným a uceleným způsobem rozpracovány ve třech částech výukových skript, která jsou, spolu s využíváním manipulačních panenek a ostatních pomůcek, součástí výukového kurzu.

 

Termíny: zde www.brzla.cz/terminy/

 

Pozor! VZP Klub zdraví - maminky mají 10% slevu na kurzy manipulací

FOTA ZDROJ: KIEDROŇOVÁ, Eva. Něžná náruč rodičů: moderní poznatky o významu správné manipulace s novorozencem a malým dítětem. Vyd. 1. Praha: Grada, 299 s. ISBN 80-247-1210-5.